Mobirise

С какви материали работиме?

Ние работиме с всякакъв вид стоманени профили и тръби – П-образни и Т-образни профили, ел. заварени прозоречни, квадратни и правоъгълни профили (включително и поцинковани), плътни квадратни профили, кръгли плътни профили за арматура, плоски профили (шина), ъглови профили (винкел), метални тръби и ел. заварени декоративни тръби.
Ние работиме освен с металните профили, тръби и винкели, а и с различни видове ламарина, която е един от материалите в металообработването, който се използва най-обширно с различна дебелина  – горещо валцувана, студено валцувана, разпъната, с всичките им разновидности – просечени, рифелови, гладки, поцинковани, с PVC покритие и т.н.

С какви машини работиме?

Производственият ни капацитет осигурява затваряне на пълният цикъл на обработка на детайли и изработка на готови изделия, включващ: лазерно рязане, струговане, фрезоване, разкрой на листов материал, тръбоогъване, заваряване.
Машините, на които избрахме да се доверим и които са гаранция за прецизността и качеството на изделията, които напускат фабриката ни са на водещи производители в бранша.

С какво заваряваме?

Технология и методи:
Заваряването е един от най-широко използваните технологични процеси в промишлеността за получаването на монолитни неразглобяеми съединения. Металните конструкции, чиито детайли са съединени посредством заваряване, се характеризират с по-проста и лека конструкция в сравнение с металните конструкции, чиито детайли са съединени с друг вид връзка.
МИГ и МАГ заваряване
Заваряването с топим електрод се характеризира с голяма плътност на тока, достигаща до 100 - 400 А/mm2 и благоприятни условия, създавани от инертната среда за пренасяне на течния метал през дъговата междина. Високата плътност на тока предизвиква появата на слабо йонизирана плазма с повишена температура в дъгата от порядъка на 12 000 до 15 000 °С. Това от своя страна осигурява голям провар и висока производителност. Поради невъзможност за протичане на активни металургични процеси в заваръчната зона се използва допълнителен метал с химичен състав, идентичен с този на основния метал.

Контакти

За поръчки и запитвания
тел.: 0883685558

Имейл: info@albden.com